Beveiligingsadvies

Beveiligingsadvies

Heeft u behoefte aan beveiliging maar weet u niet welke mogelijkheden er zijn of welke
mogelijkheden het beste aansluiten bij uw wensen en behoeften? CIPOL Dienstverlening
geeft u graag advies betreffende het beveiligen van uw bedrijfsruimte of woning.

Integrale risicocheck voor bedrijven

Om een gedegen advies uit te kunnen brengen is het in veel gevallen van belang dat het bedrijf wordt gescand op mogelijke risico’s. Daarom heeft CIPOL Dienstverlening een uniek product ontwikkeld: de integrale risicocheck (IROC). Door de IROC uit te voeren kunnen wij alle mogelijke risico’s in kaart brengen en zijn wij in staat om een passend advies te geven. Indien nodig kunnen wij het bedrijf zo optimaal mogelijk beveiligen.

CIPOL Dienstverlening zal verschillende risico’s zichtbaar maken die aan de orde zijn in uw bedrijf. Enkele voorbeelden van deze risico’s zijn:

• Veiligheidsrisico’s
• Criminaliteitsrisico’s (intern en extern)
• Informatierisico’s
• Calamiteitenrisico’s

Wanneer de IROC is uitgevoerd ontvangt u een rapportage met concrete aanbevelingen. CIPOL Dienstverlening kan u niet alleen voorzien van advies, maar u kunt ons ook inschakelen voor de uitvoering van de door ons gemaakte aanbevelingen. Indien gewenst ontvangt u bij de rapportage een offerte van de hieraan verbonden kosten. In de IROC worden 10 stappen doorlopen, van een vrijblijvend en kosteloos gesprek tot de uitvoering van eventuele maatregelen. Om u een beeld te geven van hoe de IROC eruit ziet, bespreken wij hieronder de stappen die worden doorlopen.

Stappenplan

Allereerst wordt er een oriënterend overleg gehouden met de directie en eventueel enkele sleutelfunctionarissen. Er wordt een concrete offerte opgesteld met een vast eindbedrag tot en met de rapportage. Na goedkeuring wordt de risicocheck gestart met een bronnenonderzoek naar het bestaand (personeels)beleid, huidige regelgeving, eventuele overeenkomsten met uitzendbureaus, incidenten etc. Na het bronnenonderzoek wordt er een veiligheidsscan uitgevoerd op het bedrijfspand en worden de bedrijfsprocessen, genomen maatregelen en de uitvoering hiervan in kaart gebracht. Om een goed beeld te krijgen van de bedrijfsprocessen worden er 10 medewerkers geïnterviewd. De volgende stap is het opstellen een concept risicoanalyse. Dit concept wordt overlegd met de directie en stakeholders waarbij de richting van de mogelijke aanbevelingen ook
ten sprake komt. Na overleg wordt het eindrapport opgesteld en worden er concrete aanbevelingen gedaan.

Heeft u interesse in CIPOL Dienstverlening als uitvoerder van de aanbevelingen? Dan stellen wij een offerte op voor de concrete uitvoeringsmaatregelen. Enkele voorbeelden: aanpassing beleid en/of organisatie, regelgeving en fysieke maatregelen.

Voor meer informatie over de IROC of over onze mogelijkheden wat betreft
beveiligingsadvies neemt u contact met ons op via info@cipol.nl, 0314 – 36 62 36 of het
contactformulier.